Zoeken
Sluit dit zoekvak.

De 12 Kern Dynamieken

Een zeer beknopte schets

De 12 kern dynamieken van de menselijke conditionering worden onderverdeeld in drie groepen:

 • een voel-groep
 • een wil/prestatie groep
 • een relationele/sociale groep:

Schema van 12 Kern Dynamieken

Voel-groep

De essentie van de voel-groep is de weerstand tegen volledig voelen, met als gevolg dat zolang deze conditioneringsgroep actief is je:

 1. gebeurtenissen niet verwerkt (hebt) en leeft met angst voor herhaling (projectie) e.d.;
 2. niet werkelijk in het moment aanwezig kunt zijn (want dan zul je voelen wat-er-is);
 3. je intuïtie negeert (uit vrees voor de consequenties en de reacties van anderen duwen we de ingevingen van het kanaal van waarheid aan de kant of kunnen we niet eens meer onderscheiden wat intuïtie is);
 4. de neiging tot veroordelend zijn zult vertonen (anderen veroordelen – want dan hoef je niet voelen wat er in jou is; jezelf veroordelen ofwel zelf-afwijzing of het veroordelen van ‘het leven’).

Wil of prestatie groep

De essentie van de wil of prestatie groep is in wezen dat je prestaties in de wereld gebruikt om je gevoel van eigenwaarde te versterken, met alle gevaar van dien. Het komt immers niet van binnenuit maar is afhankelijk van hoe het daarbuiten gaat:

 1. uitkomsten forceren en over grenzen heen gaan zijn enkele gevolgen;
 2. ook andere perspectieven uitsluiten, ofwel met oogkleppen op leven waardoor andere opties dan je in het verleden ontstane standaard benaderingen niet eens in beeld komen;
 3. overreageren op omstandigheden (als resultaten zo belangrijk worden voor onze eigenwaarde zal er heftig gereageerd worden als iets niet lukt of anders gaat, of als mensen het niet met ons eens zijn);
 4. er zal de neiging zijn in en vanuit verhalen te leven i.p.v. te handelen vanuit helderheid: verhalen over ons functioneren, het belang van resultaten en beoordeling, verhalen over hoe iets zal gaan, over jezelf, de wereld (story of self) e.d.

Sociaal-relationele groep

De sociaal-relationele groep tot slot heeft veel te maken met:

 1. jezelf zoeken waar je niet bent: d.w.z. dat je het gevoel van eigenwaarde hier onbewust afhankelijk maakt van wat anderen van je denken, waardoor o.a.:
 2. verwarring over liefde ontstaat: ‘nodig hebben’ en goedkeuring krijgen, worden al snel voor liefde aangezien (approval junkies);
 3. tevens onstaat een weerstand tegen veranderingen en onzekerheid omdat wanneer we leven op bevestging van buitenaf, we het wel zo moeten zien te houden, want de vrees voor afwijzing en kritiek of ‘liefdesverlies’ is een enorme motor – ook in het spirituele trouwens… tot slot leidt dit alles tot:
 4. het beperken van onze zelfexpressie. Wanneer wij goedkeuring van buitenaf emotioneel te belangrijk vinden beperken we wat we werkelijk willen en vinden en voelen en weten om de negatieve reacties van anderen te vermijden. Ook succes zullen we mijden en beperken, want dan worden mensen om ons heen al snel afgunstig zo vrezen we. Zo worden we steeds onechter en onnatuurlijker.

Het hele conglomeraat van (onbewuste) conditioneringen maakt het een mens onmogelijk te leven vanuit waarheid, liefde of helderheid.
Gelukkig kan het conditioneringssysteem doorbroken, of minstens danig verzwakt worden. En tamelijk effectief en snel ook nog!

Uiteraard is bovenstaande een zeer summiere samenvatting van de kern dynamieken en hun effecten, maar duidelijk wordt wellicht al wel dat wanneer wij blijven leven onder het juk van deze conditioneringen vrijheid ondenkbaar is. Deze patronen beperken ons en veroordelen ons tot een leven van vermijding, bedelen om goedkeuring, ontlopen van waarheid (vermijden van confrontaties bijvoorbeeld), tot angstigheid, projecteren en overreageren.

Voelen en denken

Wat de meeste mensen ‘voelen’ noemen is meestal niets anders dan emotioneel zijn: echt voelen lost de emotie op en doet je terugkeren naar de natuurlijke staat, emotioneel zijn versterkt de ego-identificatie alleen maar.
Wat de meesten ‘denken’ noemen is geen denken maar ik-gericht-op-angst-gebaseerd-emotioneel-denken. Echt denken (dwz helderheid in actie) doorklieft ‘problemen’ en snel ook en ziet mogelijkheden waar het ego enkel moeilijkheden kent.
Voor vrijheid en compleetheid zijn helderheid, werkelijk aanwezig zijn (en dus echt voelen) en intuitief-energetisch gewaarzijn cruciaal. Door te leren voelen en zien en door gerichte deconditionering is dit mogelijk.

N.B. Meer zeer goede informatie, achtergronden en bewustzijnstechnieken zijn te vinden in het boek The Power of How door Tom Stone. Van hem, inmiddels een goede bekende van ons, is ook het hier gebruikte model. Inmiddels heb ik EHBO geschreven met veel basics over echt voelen, intuïtie, emotionele ladingen oplossen, bewustzijn hervinden etc. EHBO is gratis te downloaden of te bestellen als e-book bij online boekwinkels, net als andere titels van me!

Individuele sessies

Indien noodzakelijk kan de basis in sessie-verband al gelegd worden (afhankelijk van hoe bewust iemand al is) in gemiddeld vier à vijf sessies. Zo kan de greep van de 12 core dynamics worden geminimaliseerd en kunnen in elk geval de basics geleerd worden over totaal doorvoelen van emotionele resten en het toegang krijgen tot bewust zijn. Dat laatste is uiteraard van groot belang: enerzijds om je bewust te worden (en gaandeweg: wanneer je maar wilt!) van bewustzijn – je ware aard; én om identificaties, stemmingen en overtuigingen op te lossen. In sessie-verband kan snel ‘de grond worden schoongemaakt’: de 12 core dynamics neutraliseren en leren hoe te doorvoelen en bewust te zijn van bewustzijn. Is bovenstaande aansprekend of herkenbaar dan is het zinvol een afspraak te maken voor een individuele sessie. Het kan evenwel zijn dat op het moment van de sessie iets anders aangereikt wordt, wat crucialer blijkt op dat moment. Wat een sessie inhoudt kan nooit van te voren worden vastgelegd of bepaald.

Tot slot nog het model van de afwezigheid der kern dynamieken, ofwel hoe een echt volwaardig of volwassen mens eruit ziet.

CoreDynamics_2

> 130 GRATIS video's op youtube-kanaal

Vind je het echt helemaal tof dat dit materiaal zomaar gratis en reclamevrij beschikbaar is? Doneren mag!​

Verkrijgbare boeken

Ja, ik doe mee!